گالری نقاشی

+ نوشته شده در  چهارشنبه ششم بهمن ۱۳۸۹ساعت 13:57  توسط افـــــــــــروز | 
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و نهم تیر ۱۳۸۹ساعت 18:15  توسط افـــــــــــروز | 

+ نوشته شده در  شنبه یکم خرداد ۱۳۸۹ساعت 12:8  توسط افـــــــــــروز | 

+ نوشته شده در  پنجشنبه دوم اردیبهشت ۱۳۸۹ساعت 7:41  توسط افـــــــــــروز | 
+ نوشته شده در  شنبه چهاردهم فروردین ۱۳۸۹ساعت 6:53  توسط افـــــــــــروز | 
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و سوم اسفند ۱۳۸۸ساعت 11:27  توسط افـــــــــــروز | 

+ نوشته شده در  چهارشنبه نوزدهم اسفند ۱۳۸۸ساعت 15:26  توسط افـــــــــــروز | 

+ نوشته شده در  چهارشنبه دوازدهم اسفند ۱۳۸۸ساعت 17:21  توسط افـــــــــــروز | 

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه پنجم آذر ۱۳۸۸ساعت 14:51  توسط افـــــــــــروز | 
dasti ra bepazir ke baz shodan ra behtar az mosht shodan balad ast

+ نوشته شده در  شنبه بیست و یکم شهریور ۱۳۸۸ساعت 11:1  توسط افـــــــــــروز | 
+ نوشته شده در  یکشنبه هشتم شهریور ۱۳۸۸ساعت 15:44  توسط افـــــــــــروز | 
eshghat ra nasibe kasi kon ke liyaghate on ra dashte bashad...na teshne on zira har teshnei rozi sirab mishavad

+ نوشته شده در  شنبه هفدهم مرداد ۱۳۸۸ساعت 17:21  توسط افـــــــــــروز | 
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و چهارم تیر ۱۳۸۸ساعت 8:5  توسط افـــــــــــروز | 
gahi oghat sokot zibatarin harfie ke mitoni taghdimash koni....

+ نوشته شده در  یکشنبه چهاردهم تیر ۱۳۸۸ساعت 23:24  توسط افـــــــــــروز | 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه سیزدهم خرداد ۱۳۸۸ساعت 23:26  توسط افـــــــــــروز | 

+ نوشته شده در  سه شنبه پنجم خرداد ۱۳۸۸ساعت 11:25  توسط افـــــــــــروز | 
dar hozore vajehaye binafas sedaye tik tike saat ra gosh kon,shayad marham darde saniyeha bashad

+ نوشته شده در  یکشنبه سوم خرداد ۱۳۸۸ساعت 22:16  توسط افـــــــــــروز | 

 

+ نوشته شده در  شنبه دوم خرداد ۱۳۸۸ساعت 10:22  توسط افـــــــــــروز | 

+ نوشته شده در  جمعه یکم خرداد ۱۳۸۸ساعت 21:28  توسط افـــــــــــروز | 

+ نوشته شده در  جمعه یکم خرداد ۱۳۸۸ساعت 20:1  توسط افـــــــــــروز | 

+ نوشته شده در  جمعه یکم خرداد ۱۳۸۸ساعت 19:49  توسط افـــــــــــروز | 
+ نوشته شده در  جمعه یکم خرداد ۱۳۸۸ساعت 19:46  توسط افـــــــــــروز | 
gahi vaghtha che sadeh arosak mishavim na harf mizanim na shekayat mikonim,faghat ahmaghane sokot mikonim!!

+ نوشته شده در  شنبه بیست و ششم اردیبهشت ۱۳۸۸ساعت 23:42  توسط افـــــــــــروز | 
+ نوشته شده در  شنبه بیست و ششم اردیبهشت ۱۳۸۸ساعت 23:27  توسط افـــــــــــروز | 
+ نوشته شده در  شنبه بیست و ششم اردیبهشت ۱۳۸۸ساعت 22:46  توسط افـــــــــــروز | 
+ نوشته شده در  شنبه بیست و ششم اردیبهشت ۱۳۸۸ساعت 20:24  توسط افـــــــــــروز | 
+ نوشته شده در  چهارشنبه شانزدهم اردیبهشت ۱۳۸۸ساعت 22:48  توسط افـــــــــــروز | 
+ نوشته شده در  شنبه دوازدهم اردیبهشت ۱۳۸۸ساعت 12:7  توسط افـــــــــــروز | 
+ نوشته شده در  پنجشنبه سوم اردیبهشت ۱۳۸۸ساعت 12:8  توسط افـــــــــــروز | 

+ نوشته شده در  چهارشنبه دوم اردیبهشت ۱۳۸۸ساعت 12:30  توسط افـــــــــــروز |